Inauguracja 18. edycji Labiryntu Historii | wykład „Tęsknoty w moim obrazie dzisiejszym - Jan Matejko", Marta Kłak-Ambrożkiewicz

W poniedziałek, 20 listopada, w sali im. Romana Sichrawy MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu zainaugurowana została 18. edycja programu edukacyjno-kulturalnego LABIRYNT HISTORII, która w związku z Rokiem Jana Matejki, poświęcona jest jego życiu i twórczości.

Uroczystego otwarcia tegorocznego LABIRYNTU dokonali: dr Maria Molenda – prezes Fundacji Nomina Rosae, autorka programu oraz Andrzej Zarych – dyrektor MCK SOKÓŁ.

Gościem specjalnym inauguracji była Marta Kłak-Ambrożkiewicz – etnolog i muzealnik, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie i kierownik Muzeum Dom Jana Matejki. Od wielu lat prowadzi badania nad biografią artysty, jego kolekcją oraz recepcją twórczości. Jest kuratorem zbiorów Jana Matejki. Autorką licznych publikacji i wykładów o Matejce, kilkudziesięciu wystaw krajowych i zagranicznych poświęconych jego działalności artystycznej oraz kolekcjonerskiej. Przez wiele lat współpracowała jako wykładowca między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, stowarzyszeniami przewodnickimi, muzycznymi oraz innymi instytucjami kultury.

W wykładzie zatytułowanym cytatem „Tęsknoty w moim obrazie dzisiejszym – Jan Matejko” wysłuchaliśmy opowieści o artyście, malarzu, wychowawcy wielu pokoleń polskich artystów, badaczu starożytności, wielbicielu i dokumentatorze zabytków, kolekcjonerze, podróżniku, laureacie wielu prestiżowych nagród, społeczniku. Przybliżone zostały również jego najważniejsze dzieła malarskie, które są ilustracjami przeszłości nie tylko w artystycznej wizji minionych epok, ale również w wyrażaniu tęsknoty za lepszą przyszłością.

Streszczenie wykładu w zakładce Biblioteka

Nagranie wykładu w zakładce Wykłady

Relacja fotograficzna: Weronika Rakowska | MCK SOKÓŁ

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo