TĘSKNOTY W MOIM OBRAZIE DZISIEJSZYM – JAN MATEJKO, Marta Kłak-Ambrożkiewicz

TĘSKNOTY W MOIM OBRAZIE DZISIEJSZYM – JAN MATEJKO"

Jan Matejko artysta, malarz, wychowawca wielu pokoleń polskich artystów badacz starożytności ,wielbiciel i dokumentator zabytków, kolekcjoner. Wśród wielu podróży związanych z wystawieniem obrazów odbywał również   wyjazdy podczas, których prowadził  inwentaryzację historycznych  miejsc tworząc niezwykłą dokumentację rysunkową często nieistniejących już współcześnie obiektów.  Pozyskiwał do własnej kolekcji  artefakty  związane z bohaterami historii .Stworzone przez niego  dzieła malarskie  to ilustracja przeszłości nie tylko w artystycznej wizji minionych epok ale  również tęsknota za lepszą przyszłością.

 

Marta Kłak-Ambrożkiewicz —  etnolog i muzealnik, kustosz, pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie i od wielu lat związana jest zawodowo z Muzeum Dom Jana Matejki ,którym kieruje. Prowadzi badania nad biografią artysty, jego kolekcją oraz recepcją twórczości. Kurator zbiorów Jana Matejki. Autorka licznych publikacji i wykładów o Matejce, kilkudziesięciu wystaw krajowych i zagranicznych poświęconych jego działalności artystycznej oraz kolekcjonerskiej. Przez wiele lat współpracowała jako wykładowca między innymi   z  Uniwersytetem Jagiellońskim  ,stowarzyszeniami przewodnickimi ,muzycznymi oraz innymi  instytucjami kultury.