Magnateria

Wykłady:

 • Magnateria  - Prof. dr hab. Jerzy Urwanowicz oraz prof. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz
  (Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytet w Białymstoku)
 • Mecenat artystyczny Lubomirskich - Mgr Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu)
 • Opowieść o historii rodziny Zamoyskich - spotkanie z prezydentem Zamościa panem Marcinem Zamoyskim
 • Życie codzienne magnaterii polskiej w dawnych wiekach - dr Maria Molenda (Fundacja Nomina Rosae) Wykład ze scenami pantominy w wykonaniu Baletu Dworskiego Sotto le Stelle.

Wydarzenia artystyczne:

 • Koncert „Muzyka Magnatów”
  w wykonaniu Floripari zespołu muzyki dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu
  oraz występ baletu dworskiego Sotto le Stelle

Warsztaty:

 • Warsztaty dawnych tańców polskich - Katarzyna Borstyn (Sotto le Stelle)

Dotacje:

 • Urząd Miasta Nowego Sącza
 • Podziękowania dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie za udostępnienie portretów magnaterii.
 • Dziękujemy Piotrowi Droździkowi za udostępnienie autorskich fotografii.