Kozacy

Wykłady:

 • „Kozaczyzna – wróg czy przyjaciel?” -prof. Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet Warszawski)
 • „Kozaczyzna ukraińska w XVI i pierwszej połowie XVII w.: od narodzin do stanu społecznego”- Prof. Wiktor Brekhunenko (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie i Uniwersytet Narodowy,
  „Akademia Mohylańska” w Kijowie)
 • „Próby zbudowania państwa kozackiego na ziemiach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku” - dr Piotr Kroll (Uniwersytet Warszawski)

Wydarzenia artystyczne:

 • Wystawa fotograficzna „Świątynie Kijowa” udostępniona przez Ambasadę Ukrainy
 • Koncert zespołu wokalnego ROSA z Uścia Gorlickiego
 • Koncert łączący polską poezję i prozę (XVII - XIX w.) z kozackimi pieśniami
  KALOPHONIA (Lwów), kierownictwo artystyczne Taras Hrudowyj, poezja – Jan Korwin Kochanowski
 • Występ Narodowego Zespołu Tańca Politechniki Lwowskiej VIRNIST

Warsztaty i wydarzenia towarzyszące:

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu - Dzień Ukraiński przygotowany przez studentów WSB z Ukrainy
 • Warsztaty walki szablą dawną, prowadzenie Mateusz Berkowicz (grupa szermiercza Fencing Arts)

Dotacje: Urząd Miasta Nowego Sącza