Turcy

Pod honorowym patronatem

 • Ambasadora Turcji w Polsce E. Tezcana
 • Honorowego Konsula Turcji w Krakowie prof. W. Tracz.

Wykłady:

 • Między dżihadem a racją stanu: dyplomacja osmańska w epoce nowożytnej, prof. Dariusz Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski),
 • Ottomans as Europeans - Ottomani jako Europejczycy, prof. Baki Tezcan (Uniwersytet Kalifornijski),
 • Przyjaźń polsko-turecka. Honorowy Konsul Turcji w Krakowie prof. Wiesława Tracz,
 • Sztuka turecka w służbie imperium osmańskiego, prof. Zdzisław Żygulski Jun. (Muzeum XX. Czartoryskich),


Wydarzenia artystyczne:

 • Koncert Orient w oczach cudzoziemców. Wiek XIX muzyka i literatura.
 • Dobrochna Krówka – fortepian i Jan Korwin Kochanowski – recytacja fragmentów relacji z podróży po Turcji m.in. E. Raczyńskiego, M. Aulicha, I. Pietraszewskiego.
 • Występ Kapeli Janczarów z Turcji.
 • Pokazy walk janczarów (XVI/XVII w) – Szkoła Fechtunku Aramis z Krakowa.
 • ”Mare Nostrum”
  Koncert Zespołu Muzyki Dawnej Unicorn z Austrii,
  Peter Rabanser –śpiew, gajda, kaval, ud
  Thomas Wimmer – skrzypce, laud
  Katharina Dustmann – instrumenty perkusyjne
  Michael Posch–flet.

Wydarzenia towarzyszące:

 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Dawna Synagoga
  Wernisaż wystawy Tureckie Konteksty przygotowanej w oparciu o zabytki z XVII-XIX w. z Muzeum Narodowego w Krakowie przez dr Beatę Biedrońską-Słotową kierownika działu tkanin.
 • Wyższa Szkoła Biznesu – Dzień Turecki (wystawa fotografii, debata „Turcja a Unia Europejska”.