Złoty Wiek - Epoka Jagiellonów

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na XIV edycję „Labiryntu Historii” pt. „Złoty Wiek – epoka Jagiellonów”, która odbędzie się w dniach 21.10–26.10.2019!Czasy panowania dwóch ostatnich Jagiellonów Zygmunta I i Zygmunta Augusta to okres niezwykle istotny w dziejach Polski, nazywany także złotym wiekiem. W 1569 r. zawarto unię pomiędzy Polską i Litwą, w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów: „Królestwo polskie i Wielgie Księstwo litewskie jest jedno nierozdzielne i nierożne ciało, a także nierożna ale jedna a spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu państw i narodow w jeden lud zniosła i spoiła”. Państwo polsko-litewskie obejmowało prawie 1 mln km2 powierzchni i stało się jednym z największych państw Europy.

W tym okresie działał ruch egzekucyjny szlachty zmierzający do przeprowadzenia ważnych reform w państwie. Były to także czasy reformacji, a później kontrreformacji, obu nurtów, które silnie oddziaływały na religijne oblicze polskiego społeczeństwa. W polityce zagranicznej nie brakowało napięć i konfliktów. Jagiellonowie musieli układać się z Habsburgami i przeciwstawiać Moskwie.
W dziedzinie sztuki i kultury doszło do ekspansji stylu renesansowego, a co za tym idzie licznych fundacji na tym polu wiążących się z powstaniem wybitnych dzieł sztuki, w tym wspaniałej kaplicy zygmuntowskiej w wawelskiej katedrze. Nastąpił również rozkwit w literaturze, czynni byli wówczas tacy pisarze jak Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Łukasz Górnicki.

Labirynt HIstorii został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Miasto Nowy Sącz. Program organizowany jest przez Fundację Nomina Rosae, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu.

P R O G R A M
• 21.10.2019 /PONIEDZIAŁEK/
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy

godz. 10.00–11.00
wykład: SĄDECCZYZNA ZA JAGIELLONÓW
dr Sławomir Wróblewski (Nowy Sącz)

godz. 11.00–12.00
wykład: JAK DOSZŁO DO ZAWARCIA UNII LUBELSKIEJ
prof. dr hab. Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński)

• 22.10.2019 /WTOREK/
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy

godz. 9.00–10.00
wykład: KAPLICA ZYGMUNTOWSKA – NAJWAŻNIEJSZE DZIEŁO MECENATU ZYGMUNTA I
Krzysztof Czyżewski (Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki)

godz. 10.15–ok.15.00
W RENESANSOWEJ POLSCE DWÓCH OSTATNICH JAGIELLONÓW
wspólna konferencja uczniów i nauczycieli historii – szczegółowy program wkrótce

         BLOK I
10.15 – otwarcie konferencji
10.25 – dr Łukasz Połomski (Liceum SPLOT w Nowym Sączu) – POLSKA JAGIELLONÓW – KRAJ WIELU NARODÓW I RELIGII
10.40 – Angelika Pomietłowska (Liceum SPLOT w Nowym Sączu) – LITEWSKIE KORZENIE DYNASTII JAGIELLONÓW
10.55 – Celina Cywińska (Liceum SPLOT w Nowym Sączu) – GOSPODARKA W CZASACH OSTATNICH JAGIELLONÓW
11.10 ˜– Gabriela Budzik (Liceum SPLOT w Nowym Sączu) – KULTURA W CZASACH OSTATNICH JAGIELLONÓW
11.25 – mgr Jacek Tomasik (I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – JEDNA SPOLNA RZECZYPOSPOLITA, KTÓRA SIĘ ZE DWU PAŃSTW I NARODÓW W JEDEN LUD ZNIOSŁA. PRZEMYŚLENIA O KRÓLU, KTÓRY NIE ZOSTAWIŁ NASTĘPCY, ALE WIELKIE DZIEŁO UNII LUBELSKIEJ

         BLOK II
11.50 – Patrycja Legut i Wiktoria Pawlik (I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – KULTURA DYNASTII JAGIELLONÓW
12.10 – Julia Salamon (I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – ARCHITEKTURA JAGIELLONÓW
12.25 – Anna Hałucha (I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – HISTORIA ARRASÓW WAWELSKICH
12.40 – Izabela Kumor (Liceum SPLOT w Nowym Sączu) – PRZEBUDOWA WAWELU W CZASIE PANOWANIA OSTATNICH JAGIELLONÓW
12.55 – Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) – ZAMEK JAGIELLONÓW W NOWYM SĄCZU

         BLOK III
13.20 – Julia Janur (I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – BIŻUTERIA DWÓCH OSTATNICH JAGIELLONÓW
13.35 – Katarzyna Raczek (I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – JAK BYĆ KOBIETĄ W XVI WIEKU?
13.50 – dr Maria Molenda (Fundacja Nomina Rosae) – MODA DAMSKA W CZASACH DWÓCH OSTATNICH JAGIELLONÓW
14.05 – mgr Aneta Grabowska (I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – ZYGMUNT AUGUST DOJUTREK CZY REFORMATOR?
14.20 – mgr Artur Franczak (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu) – RADY KALLIMACHA
14.35 – mgr Jakub Bulzak (I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu) – STAŃCZYK – „BŁAZEN, WIELKI MĄŻ”
14.50 – zakończenie konferencji

• 23.10.2019 /ŚRODA/
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy

godz. 15.00–19.00
warsztaty: ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PORTRETOWA INSPIROWANA RENESANSOWYMI WIZERUNKAMI
prowadzenie: Katarzyna WIDMAŃSKA

• 24.10.2019 /CZWARTEK/
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy

godz. 09.00–10.00
wykład: KOBIETY NA TRONIE. O ŻONACH JAGIELLONÓW W XVI STULECIU
dr hab. Agnieszka JANUSZEK-SIERADZKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

godz. 10.00–11.00
wykład: TERMINUJĄC WŁADZĘ: WYCHOWANIE KRÓLEWSKICH CÓREK
Anna BRZEZIŃSKA (Wydawnictwo Literackie)
MCK SOKÓŁ / Kino SOKÓŁ – sala im. Zofii Rysiówny – Studyjna

godz. 11.00–12.00
wykład: OSTATNI JAGIELLONOWIE – POLITYCY i OSOBOWOŚCI
dr hab. Marek JANICKI (Uniwersytet Warszawski)

godz. 17.30
sens filmowy: EPITAFIUM DLA BARBARY RADZIWIŁŁÓWNY / reż. Janusz Majewski
wprowadzenie: Anna BRZEZIŃSKA, dr hab. Agnieszka JANUSZEK-SIERADZKA, dr Maria MOLENDA

• 25.10.2019 /PIĄTEK/
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy

godz. 9.00–10.00
wykład: ZŁOTY WIEK POLSKI – EPOKA DWÓCH OSTATNICH JAGIELLONÓW
prof. Marcin STARZYŃSKI (Uniwersytet Jagielloński)

MCK SOKÓŁ – sala im. B. Barbackiego – Baletowa

godz. 11.00–13.00
warsztaty: TAŃCE Z EPOKI RENESANSU
Maja ZAWADA (Szkoła Tańca Jane Austen, Kraków)

• 26.10.2019 /SOBOTA/
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy

godz. 18.00
wydarzenie artystyczne
PORTRET KRÓLOWEJ – MODA, MUZYKA, TANIEC W RENESANSOWEJ POLSCE
wykonawcy: Fundacja Nomina Rosae, Zespół Muzyki Dawnej FLORIPARI Muzycy Wawelscy, Szkoła Tańca Jane Austen

_______________________________________________________

WSTĘP i REZERWACJA MIEJSC:
— wykłady i warsztaty w dniach 21-25.10 – wstęp wolny – obowiązuje wcześniejsza REZERWACJA MIEJSC,
telefoniczna: 18 4482656 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub na adres: m.mikulska@mcksokol.pl
— seans filmowy w dniu 24.10 – wstęp 1,00 zł – miejscówka do wykupienia w kasie MCK SOKÓŁ od 1 października
– wydarzenie artystyczne w dniu 26.10 – wstęp wolny na podstawie wejściówek do odebrania kasie MCK SOKÓŁ od 1 października