Władcy 1410

Wykłady:

 • Mecenat artystyczny Władysława Jagiełły- dr hab. Marek Walczak, (Uniwersytet Jagielloński)
 • panel dyskusyjny - Władcy 1410
  Król Polski Władysław Jagiełło, Wielki Książę Litewski Witold, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Urlyk von Jungingen, Król Węgierski Zygmunt Luksemburski
  prezentacja sylwetek oraz motywów i sposobów działania
  władców zaangażowanych w Wielką Wojnę polsko-krzyżacką
  prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński)
  dr hab. Lidia Korczak (Uniwersytet Jagielloński)
  dr Krzysztof Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński)

Wydarzenia artystyczne:

 • Kościół pw. Ducha Świętego
  MEMORABILIA - koncert poświęcony bitwie pod Grunwaldem
  koncepcja – Maria Molenda i Anna Śliwa
  Anna Śliwa – instrumenty smyczkowe, Mateusz Kowalski – viola da gamba,
  Stanisław Welanyk – instrumenty perkusyjne,
  Mariusz Koluch – recytacja
  CHÓR Akademicki Politechniki Krakowskiej „CANTATA”, dyrygent – Marta Stós

Warsztaty: Prezentacja instrumentów dawnych - Anna Śliwa

Dotacje: Urząd Miasta Nowego Sącza