Pomiędzy Posłuszeństwem a Poszukiwaniem. Z Historii Religii