Gry Polityczne. Kongres Wiedeński 1815

Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej
oraz 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zapraszają na jubileuszowy

 

LABIRYNT HISTORII
X EDYCJA
GRY POLITYCZNE – KONGRES WIEDEŃSKI 1815

POD HONOROWYM PATRONATEM PANA MARKA SOWY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROGRAM:

5.10. /poniedziałek/
godz. 18:30
MCK SOKÓŁ • foyer sali im. L. Lipińskiego (I piętro)
otwarcie wystawy: DYPLOMACI SĄDECCZYZNY i ZIEMI GORLICKIEJ
oraz prelekcja mgr Łukasza POŁOMSKIEGO  (Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)


06.10. /wtorek/

• godz. 09.00-10.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład: STYL LAT NADZIEI. Sztuka w Polsce w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku
mgr Marta ZDAŃKOWSKA (Zamek Królewski, Warszawa)

• godz. 10.00-13.00
MCK SOKÓŁ • sala im. B. Barbackiego
warsztaty tańców dawnych: KONGRES TAŃCZY - prowadzenie: Szkoła Tańca Jane Austen (Kraków)

07.10. /środa/

• godz. 09.30-11.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład na temat przygotowań i przebiegu kongresu, jego znaczenia dla Wiednia i Austrii

pt. WIEDEŃ 1814/15: TYGIEL NARODÓW EUROPY. KULTURALNO-i SPOŁECZNO-HISTORYCZNE SPOJRZENIE NA KONGRES WIEDEŃSKI

mgr Florian KERSCHBAUMER (Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt, Austria)


08.10. /czwartek/

• godz. 10.00-11.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład: KONGRES WIEDEŃSKI - SUKCES CZY KLĘSKA POLSKI
prof. dr hab. Michał BACZKOWSKI (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)


09.10. /piątek/

• godz. 09.00-10.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład: KONGRES WIEDEŃSKI
prof. dr hab. Andrzej SZWARC (Uniwersytet Warszawski)

• godz. 10.15-11.15
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
wykład: WSPÓLCZESNA DYPLOMACJA POKOJOWA NA PRZYKŁADZIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ KRAJÓW SKANDYNAWSKICH.
Marcin FRONIA, Fundacja Naukowa Norden Centrum

• godz. 11.30-12.30
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
GRY POLITYCZNE - czyli kongresowa debata przygotowana przez uczniów
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu pod kierunkiem mgr Jacka TOMASIKA oraz uczniów szkoły SPLOT w Nowym Sączu uczniów szkoły SPLOT w Nowym Sączu pod kierunkiem mgr Beaty Budzik i mgr Łukasza Połomskiego.


10.10. /sobota/

• godz. 10:00
Cafe STRAUSS, Nowy Sącz.
SZPIEG JEGO CESARSKIEJ MOŚCI
- gra role-playing dla młodzieży
prowadzenie mgr Katarzyna BAJKA (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

10.10. /sobota/

• godz. 18.00
MCK SOKÓŁ • sala im. R. Sichrawy
KONCERT: MUZYKA W EPOCE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO
kierownictwo artystyczne Stanisław WELANYK z udziałem orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu


Na wszystkie wydarzenia programu WSTĘP WOLNY. Rezerwacje miejsc na wykłady, debatę, warsztaty i grę: tel. 18 4482656, e-mail m.mikulska@mcksokol.pl
Bezpłatne wejściówki na koncert do odbioru w kasie MCK SOKÓŁ

W trakcie programu ogłoszony zostanie konkurs dla młodzieży: Osobowości kongresu 1815.
Rozstrzygnięcie konkursu – październik 2015 r.

Przedmiotem konkursu Osobowości Kongresu 1815” jest napisanie eseju na temat wybranego uczestnika Kongresu Wiedeńskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w końcu października, a nagrody wręczone 30 października. Nagrody książkowe zostaną ufundowane dzięki dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W dłuższym okresie w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ eksponowana będzie planszowa wystawa DYPLOMACI Z SĄDECCZYZNY I ZIEMI GORLICKIEJ przygotowana przez historyka mgr Łukasza Połomskiego przybliżająca sylwetki osób związanych z dyplomacją od średniowiecza po czasy współczesne. Wśród współczesnych dyplomatów, których sylwetki zaprezentowano na wystawie pojawi się Monika Zuchniak – Pazdan, rodowita sądeczanka, która była m.in. Konsulem Generalnym Konsulatu w Warnie (Bułgaria), przebywała na placówkach w Kanadzie, Estonii i Libanie, obecnie pracuje w Ambasadzie RP w Wilnie na Litwie oraz Anna Kurdziel – Zastępca Ambasadora w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej.

Program uzyskał dotacje:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Urzędu Miasta Nowego Sącza
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.