Serce Niepodległe - Polaków Droga Do Wolności

Tak mi się marzy niepodległość Polski, wolność, swoboda- szum skrzydeł orlich a w ich cieniu zwarte szeregi Legionów!...pisała młoda sądeczanka Helena Barbacka w 1914 r. Wybuch I wojny przyniósł Polakom nadzieję na odzyskanie utraconej niepodległości. Odbudowa państwa okazała się skomplikowana, poczynając od ustalenia granic, jednak polscy politycy w pierwszych latach niepodległości walczyli o nie z dużym zaangażowaniem. Istniały także różne koncepcje dla odrodzonego państwa, którego łączenie po ponad 120 latach zaboru było skomplikowanym zabiegiem wymagającym scalenia „trzech połówek”, których losy kształtowały się dotąd w odmienny sposób.

XIII edycja Labiryntu Historii porusza kwestie dróg Polaków do wolności i koncepcji odrodzonego państwa. Przypomni o zasłużonych sądeczanach i symbolach ważnych dla każdego Polaka. Setna rocznica odzyskania niepodległości jest dla nas powodem do przypomnienia historii, ale także do refleksji nad przyszłością naszego kraju i jego miejscem w świecie.  

XIII edycja programu edukacyjno-kulturalnego LABIRYNT HISTORII
SERCE NIEPODLEGŁE - POLAKÓW DROGA DO WOLNOŚCI
Nowy Sącz, 21-26 października 2018 r.
www.labirynthistorii.pl __________________________________________________________________________________________________
P R O G R A M
• 21.10.2018 /NIEDZIELA/
Gmach Główny Muzeum Okręgowego
godz. 12.30 i 15.00
zwiedzanie WYSTAWY STAŁEJ
oprowadzanie: Bartosz Lorek, Jakub Antoniak
ilość miejsc ograniczona, obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc 18 4482656


• 22.10.2018 /PONIEDZIAŁEK/
MCK SOKÓŁ - sala im. R. Sichrawy

godz. 9.30-10.30
wykład: NIEPODLEGŁOŚĆ W NOWYM SĄCZU
dr Łukasz POŁOMSKI (Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)

godz. 10.45-11.45
wykład: ORZEŁ BIAŁY - HERB PAŃSTWA POLSKIEGO
prof. dr hab. Zenon PIECH (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

godz. 17.30-18.30
pierwszy wieczór z historią: O SĄDECZANACH ZASŁUŻONYCH DLA NIEPODLEGŁOŚCI
spotkanie z potomkami rodzin Barbackich, Flisów, Aleksandrów, Kosterkiewiczów, Celewiczów i Ritterów, Małeckich

• 23.10.2018 /WTOREK/
MCK SOKÓŁ - sala im. R. Sichrawy

godz. 9.30-10.30
wykład: ŻYDZI NA ZIEMIACH POLSKICH WOBEC ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI I W II RP
prof. Konrad ZIELIŃSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

godz. 10.45-11.45
wykład: ŻYWICIELKI, OPIEKUNKI, ŻOŁNIERKI... WKŁAD KOBIET W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
dr hab. Katarzyna SIERAKOWSKA (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)

MCK SOKÓŁ - sala im. B. Barbackiego (taneczna)
godz. 12.30-14.00
warsztaty: TAŃCE NARODOWE - POLONEZ I MAZUR
Maja ZAWADA (Szkoła Tańca Jane Austen, Kraków)

MCK SOKÓŁ - sala im. R. Sichrawy
godz. 18.00-19.00
drugi wieczór z historią: OPOWIEŚĆ O ROMANIE SICHRAWIE - PREZENTACJA NIEZNANYCH FOTOGRAFII Z RODZINNEGO ARCHIWUM
prowadzenie: dr Łukasz POŁOMSKI


• 24.10.2018 /ŚRODA/
MCK SOKÓŁ - sala im. R. Sichrawy

godz. 9.00-10.00
wykład: WOJNA NA OBRAZY. SPRAWA POLSKA W PROPAGANDZIE STRON WALCZĄCYCH 1914-1918
prof. Piotr SZLANTA (Uniwersytet Warszawski)

godz. 10.15-11.15
wykład: PROWINCJA GALICYJSKA W ROKU 1918 - MIĘDZY MITEM A RZECZYWISTOŚCIĄ
dr Konrad MEUS (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

• 25.10.2018 /CZWARTEK/
MCK SOKÓŁ - sala im. R. Sichrawy

godz. 9.30-10.30
wykład: RÓŻNE WIZJE NIEPODLEGŁOŚCI
dr Marcin JARZĄBEK (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

godz. 10.45-11.45
wykład: BOLESŁAW BARBACKI - BOHATER NA NIEPODLEGŁOŚĆ
dr Maria MOLENDA (Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)

godz. 18.00-19.00
trzeci wieczór z historią w artystycznej oprawie: SERCE NIEPODLEGŁE
muzyka, literatura, multimedia
reżyseria: dr Maria MOLENDA
muzyka fortepianowa Chopina i Szymanowskiego w wykonaniu Maii SŁYSZ i Radosława GOŹDZIKOWSKIEGO
teksty źródłowe z epoki czytają: Aleksandra POWĘZKA i Grzegorz RACOŃ
multimedia: Maciej WALASEK

• 26.10.2018 /PIĄTEK/
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
godz. 10.00-15.00
LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI
wspólna konferencja historyków i młodzieży

9:00-9:10 Rozpoczęcie

I Blok – „Mężowie niepodległości” cz. 1.

9.10-9:25

1. Ignacy Daszyński   – Aleksandra Sus (SPLOT)

9:25-9:30

2. Wincenty Witos – Aleksandra Kowalczyk (SPLOT)

9:30-9:45

3. Roman Sichrawa - sądecki burmistrz –  dr Łukasz Połomski 

9:45-10.00

4. Roman Dmowski - Marek Bugno (I LO)

10:00-10:15

5.Józef Piłsudski - Hubert Grucela (I LO)

10:15-10:30

6. Bronisław Pieracki – wicepremier, minister, poseł, generał, legionista i absolwent  Konrad Biel (I LO)

Przerwa 10:30-10:45

II Blok: Mężowie niepodległości cz. 2.

10:45-11.00

7. Ks. Bronisław Świeykowski - mąż opatrznościowy Gorlic – mgr Jakub Bulzak.

11:00-11:15

8. Bo w sercu ułana, gdy je położysz na dłoni, na pierwszym miejscu panna, przed nią tylko koń. Bolesław Wieniawa-Długoszowski – mgr Jacek Tomasik

11:15-11:30

9. Hrabia Adam Stadnicki herbu Szreniawa - Klemens Ogórek (I LO)

11:30-11:45

10. Józef Beck – mgr Arkadiusz Urbaniec (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej)

11:45 – 12:00
11.Sądeczanie w Żelaznej Brygadzie Karpackiej – mgr Sylwester Rękas (kierownik nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie)
 
12:05-12.15 przerwa
 
Blok III Kobiety, kultura i społeczeństwo
 
12:15 -12.30
12.Zwyczajni-niezwyczajni . Historia odzyskania niepodległości zapisana na starych pocztówkach - Gabriela Głód I LO
 

12:30-12:45

13.Kobiety Piłsudskiego – mgr Aneta Grabowska

12:45-13.00

14.Kobiety niepodległości - Justyna Helmecka (I LO)

13.00-13:15

15.Czas kobiet. Pierwsze posłanki II RP -  Katarzyna Raczek (I LO)

13.15-13.30

16.Społeczeństwo okresu międzywojennego  - Kaja Gagatek ( l LO)

13:30-13:45

 17.Kultura w Polsce po odzyskaniu niepodległości - Julia Cisak (I LO)

13:45-14:05

18.Europa Środkowa - geopolityczny mit czy fakt? - dr hab. Artur Wołek (Akademia Ignatianum)

zakończenie

wydarzenie towarzyszące
wystawa: MODNI W NIEPODLEGŁOŚCI
(repliki ubiorów, fotografie, prasa, akcesoria, lata 1905-1939)
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Jagiellońska 61
zwiedzanie otwarte - bez rezerwacji:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.30-17.00
środa w godz. 8.30-15.00
sobota w godz. 9.00-14.00
________________________________________________________________________________________
Na wszystkie wydarzenia programu WSTĘP WOLNY. Obowiązuje wcześniejsza REZERWACJA MIEJSC,
telefoniczna: 18 4482656 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)
lub na adres: m.mikulska@mcksokol.pl
________________________________________________________________________________________
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Miasta Nowego Sącza oraz Mecenasa Fundacji Nomina Rosae – Firmy ERBET