Pomiędzy Posłuszeństwem A Poszukiwaniem. Z Historii Religii