wykład „Przedmiot zabytkowy w historycznych kreacjach Jana Matejki – od rekwizytu po symbol”, dr Mateusz Chramiec

Kolejnym gościem 18. edycji LABIRYNTU HISTORII był dr Mateusz Chramiec, który 23 listopada 2023 (czwartek) w sali im. R. Sichrawy MCK SOKÓŁ wygłosił wykład nt. „Przedmiot zabytkowy w historycznych kreacjach Jana Matejki – od rekwizytu po symbol”. Spotkanie otworzyła dr Maria Molenda – prezes Fundacji Nomina Rosae.

Dr Mateusz Chramiec – historyk i historyk sztuki, bronioznawca. Wykładowca na WHiDK Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i adiunkt w Muzeum Książąt Czartoryskich – Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie jest opiekunem Zbrojowni, zajmując się głównie kolekcją dawnej broni i barwy. Wiceprezes oddziału krakowskiego oraz członek zarządu krajowego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy – najstarszej i jedynej ogólnopolskiej organizacji bronioznawczej. Ponadto członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz International Council of Museums, w komisjach ICOM Poland oraz ICOMAM (International Committee for Museums and Collections of Arms and Military History). Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół zagadnień związanych z nowożytnym oraz dziewiętnasto- i dwudziestowiecznym kolekcjonerstwem, jak również militariów w ikonografii i kulturze.

Streszczenie wykładu w zakładce Biblioteka

Nagranie wykładu dostępne w zakładce Wykłady

Relacja fotograficzna: Weronika Rakowska | MCK SOKÓŁ

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Obraz1