wykład "Historiografia Jana Matejki. Znaczenie kostiumu w twórczości malarza”, dr Beata Biedrońska-Słota

Ostatni wykład w tegorocznym 18. LABIRYNCIE HISTORII odbył się 24 listopada 2023 (piątek) i dotyczył znaczenia kostiumu w twórczości Jana Matejki. Wygłosiła go dr Beata Biedrońska-Słota, która zwróciła uwagę na niepospolitą jak na tamte czasy wiedzę historyczną malarza.

„Historycy sztuki wciąż dokonują próby rekonstrukcji wyobraźni historycznej Jana Matejki. W XIX wieku nie było jeszcze żadnych gotowych podręczników ilustrujących poszczególne okresy w dziejach sztuki i ich charakterystyczne cechy. Artysta musiał czerpać wiedzę wprost ze źródeł. W Jego obrazach można odnaleźć wiele ubiorów typowych dla poszczególnych epok, mniej lub bardziej trafnie dobranych przez samego Mistrza, często przez Niego nawet samodzielnie przygotowanych lub wybranych z własnych zbiorów gromadzonych dla potrzeb malarskich wyobrażeń”.

Dr Beata Biedrońska-Słota – historyk sztuki, kustosz dyplomowany, wieloletni kierownik Działu Tkanin w Muzeum Narodowym w Krakowie. W 1985 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych nadany przez Uniwersytet Jagielloński na podstawie pracy „Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu”, napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego. Autorka wielu publikacji. Wykłada na wydziale scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Akademii Śląskiej w Katowicach historię ubiorów i tkaniny artystycznej. Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności; członek Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; członek Komitetu Kostiumologicznego CCICOM, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki; współpracuje z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata. Odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Streszczenie wykładu w zakładce Biblioteka

Nagranie wykładu w zakładce Wykłady

Relacja fotograficzna: Weronika Rakowska | MCK SOKÓŁ

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

logo