konferencja uczniów i nauczycieli „MATEJKO – KONTEKSTY/HISTORIE”

Drugi dzień LABIRYNTU HISTORII należał do młodych prelegentów oraz ich opiekunów z dwóch nowosądeckich szkół, którzy to 21 listopada 2023 (wtorek) w ramach konferencji MATEJKO – KONTEKSTY/HISTORIE wygłosili referaty poświęcone bohaterowi programu, zilustrowane ciekawymi i bogatymi prezentacjami.
Wspólną konferencję uczniów i nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza oraz Zespołu Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego otworzyła Aneta Grabowska – koordynator wydarzenia. Uczestników przywitali również Andrzej Zarych – dyrektor MCK SOKÓŁ oraz Jacek Tomasik – dyrektor I LO, którzy zaprosili licznie zgromadzoną na konferencji młodzież do wysłuchania 10 prelekcji.
Wspólną konferencję uczniów i nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza oraz Zespołu Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego otworzyła Aneta Grabowska – koordynator wydarzenia. Uczestników przywitali również Andrzej Zarych – dyrektor MCK SOKÓŁ oraz Jacek Tomasik – dyrektor I LO, którzy zaprosili licznie zgromadzoną na konferencji młodzież do wysłuchania 10 prelekcji:
  • Mistrz Jan i jego Kraków | dr Jakub Bulzak, I LO
  • Kazanie którego nie było? | Martyna Bubula, I LO
  • Kod Matejki | mgr Aneta Grabowska, I LO
  • Malarstwo Matejki jako inspiracja literacka i kulturowa | Aleksandra Poręba i Zuzanna Urbańska, ZSS SPLOT
  • Z cyklu: Matejko mniej znany (1)„Rzeczpospolita Babińska” | Oliwia Nowogórska i Emilia Majerczak, I LO
  • „Konstytucja 1791” wg Matejki | Natalia Szczepaniak, I LO
  • Z cyklu: Matejko mniej znany (2)„Wkład Akademii Krakowskiej w dzieje Krakowa” | Anna Kuzera i Julia Pacholarz, I LO
  • Gry z Matejką, czyli Matejko w (pop)kulturze | mgr Bernadeta Odrzywolska i Katarzyna Wandas, I LO
  • „Stańczyk" Matejki od podszewki | Marlena Pietrzak, I LO
  • „Na wszystko gotów jestem” – „Rejtan” Jana Matejki | Aneta Choróbska, I LO

Spotkanie prowadziła Dominika Rola – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.

Relacja fotograficzna: Weronika Rakowska | MCK SOKÓŁ

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
 
logo