Roksolana I Inne, prof. dr hab. Dariusz Kołodziejczyk