JACEK MALCZEWSKI I JEGO TWÓRCZOŚĆ, dr hab. Dorota Kudelska

25 listopada 2021r., godz. 10:00

wykład online: JACEK MALCZEWSKI - MALARSKIE KWESTIE NIEOCZYWISTE
(kanał Youtube: https://youtu.be/WEaQ5PgTe0w

  1. Mitologia artysty. Powszechne opinie i przekonania o:
  •       biografii J.M. (rodzina, funkcjonowanie wśród artystów, na rynków sztuki);
  •       hierarchii wątków tematycznych w twórczości J. M.;
  •       powinności badaczy wobec prawdy i mitu artysty.
  1. Co zostaje poza mitem i jakie są tego konsekwencje dla:
  •       wiedzy o życiu J.M. i jego odbiorze rzeczywistości społecznej;
  •       interpretacji wątków egzystencjalnych i intelektualnych w twórczości malarza;
  •       obecności dzieł  J.M. na wystawach polskich;
  •       zaistnienia na wystawach zagranicznych. 

  1. Jakie szanse dają nowe perspektywy badawcze i współczesna kultura.

Dr hab. Dorota Kudelska, ukończyła polonistykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1884) i historię sztuki na KUL-u (1988), gdzie obroniła doktorat (1994), habilitację uzyskała w IS PAN w Warszawie (2008). Obecnie pracuje w Instytucie Nauk o Sztuce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  Tematyka badań: 

- historia i teoria sztuki XIX i XX w., szczególnie malarstwa polskiego w kontekście europejskim (także w zestawieniu z literaturą i  szeroko pojętą kulturą artystyczną); 

-  twórczość Jacka Malczewskiego;

- relacje polskich artystów z wiedeńskimi instytucjami edukacyjnymi i wystawienniczymi  (fundusze KUL i grantom: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nardowego; Österreichische Galerie Belvedere. Grant Belvedere /21er Haus CIR Program 2015 oraz  NCN-u: Polscy artyści w Wiedniu: edukacja i udział w wystawach 1726-1938 (Akademie der bildenden Künste, Kunstgewerbeschule, Künstlerhaus, Wiener Secession, Hagenbund, Galerie Miethke i Galerie Pisko).

  Ważniejsze pozycje bibliograficzne:

- Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997, ss. 338; 
- Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008, ss. 860;

- The Truh of the Model and Jacek Malczewski „Crucifictions”, "Sacrum et Decorum", nr 3, 2011, s. 80-94;

- An Undervalued Place of often Unwelcome Painters. Polish Art in the Hagenbund, in: Hagenbund. A European Network of Modernism (1900 to 1938), Hrsg. A. Husslein-Arco, Harald Krejci, Matthias Bökl, Vienna, 2014, s. 307-3017.

- Fryderyk Pautsch i jego obrazy w wiedeńskim Heeresgeschichtliches Museum, "Rocznik Historii Sztuki" 2015,   No XL, s. 81-92.

- Nach Wien! - na chwilę, na dłużej, powrotnie, na stałe. Artyści polscy w Wiedniu w latach ok. 1860-1938, w: Migracje, red.  A. S. Czyż, K. Chrudzimska-Uhera, Warszawa 2017, s. 250-279;

- Religious Art at the Wiener Secession and Künstlerbund Hagen Exhibitions (1898-1933), 

- "Sacrum et Decorum", nr 10, 2017, s. s. 104-136.    

- Malczewski i Wiedeń - nowe ustalenia, " Roczniki Humanistyczne,  (2017) Tom LXV, zeszyt 4, s. 49 - 85.

- Goście w pracowni Olgi Boznańskiej: Voktor E. von Gebsattel i Alfred Wickenburg z Paulą Mordersohn-Becker w pobliżu, Roczniki Humanistyczne, Tom LXIX, z. 4, s. 243-290.

loga