Folder Promocyjny

W 2010 roku mija 600 lat od bitwy pod Grunwaldem. W upalny dzień 15 lipca 1410 roku wojska króla Władysława Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda stoczyły zacięty bój z Zakonem Niemieckim.

Świetne zwycięstwo polsko-litewskie nad siłami Krzyżaków nabrało znaczenia symbolicznego, niosąc Polakom pociechę w trudnych momentach historii. V edycja „Labiryntu Historii” poświęcona jest upamiętnieniu grunwaldzkiej wiktorii, ale także jest okazją do przyjrzenia się kontekstowi bitwy w świetle relacji zaangażowanych w spór polsko-zakonny władców.

Tegoroczny program przybliża nie tylko okoliczności stoczonej pod Grunwaldem walki, ale wskazuje również na wagę osobistych decyzji, zaangażowania i przekonań czterech głównych decydentów politycznych: króla Władysława Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego Witolda, wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Ulryka von Jungingen oraz króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego. Prześledzenie kulisów działań monarchów, motywów i skutków podejmowanych przez nich decyzji, ukazuje jak istotny był wpływ silnej osobowości króla na politykę państwa.

Pobierz folder w formacie PDF