Uchwycić. Utrwalić. Nie Zapomnieć. 150. Rocznica Powstania Styczniowego