Zestawienie Bibliograficzne PBW

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, www.pbwnowysacz.pl

     logo PBW

Zestawienie bibliograficzne pozycji książkowych, czasopism oraz artykułów w katalogach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

XX-lecie międzywojenne:

Literatura polska – teksty, opracowania, dydaktyka; teatr; film; muzyka; sztuka; architektura; prasa; kultura 

(Zestawienie  bibliograficzne w wyborze)

         XX-lecie międzywojenne:          

 historia Polski, historia lokalna, polityka wewnętrzna, polityka zagraniczna, wojskowość, gospodarka, szkolnictwo i wychowanie, ważne postaci, nauczanie historii o tym okresie

(Zestawienie  bibliograficzne w wyborze)