Wilno I Lwów - Kresowe Bastiony II Rzeczpospolitej, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki