Rola Sądeczanek w Drodze Do Wolności, dr Łukasz Połomski