Labirynt Historii

Labirynt Historii to cykl wydarzeń o charakterze
edukacyjno-kulturalnym, poruszających ciekawe,
niejednokrotnie kontrowersyjne tematy
związane z historią Polski i jej sąsiadów,
wewnętrznych stosunków w naszym państwie,
relacji międzyludzkich w tym społecznych i politycznych.

Program Labirynt Historii powstał w 2005 roku
z inicjatywy historyka dr Marii Molendy
z Fundacji Nomina Rosae i jest realizowany
przez Fundację Nomina Rosae 
oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.