Goście XV Edycji Labiryntu Historii

WYKŁADOWCY

prof. dr hab. Urszula Glensk – literaturoznawczyni, krytyczka literacka, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Od 2019 roku jest w jury Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus”. Opublikowała prawie 200 artykułów naukowych i publicystycznych oraz pięć książek, m.in. monografię Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu 1918-1939, za którą dostała Nagrodę Historyczną „Polityki”. Za wysoko ocenioną habilitację otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Najnowsza książka, biografia Hirszfeldowie – zrozumieć krew, była nominowana do Nagrody Nike, została wyróżniona Nagrodą Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego oraz Nagrodą Specjalną Leopoldina.

dr Łukasz Połomski –  historyk, nauczyciel i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Twórca i dyrektor programu historycznego „Sądecki Sztetl", działającego w ramach Fundacji Nomina Rosae. Współtworzył wiele wystaw, konferencji i wydarzeń kulturalnych poświęconych mniejszościom narodowym i historii Nowego Sącza. Uhonorowany nagrodą „Chroniąc Pamięć” (2016 r.), wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2016 r.), nominowany do Nagrody Polin (2016 r.).

mgr Michał Chlipała – prawnik, historyk, pracownik Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum. Interesuje się historią medycyny, historią wojskowości, dziejami broni i barwy oraz historią Policji Państwowej. Autor książki Wojskowość królestwa Armenii cylicyjskiej w czasach wypraw krzyżowych (Zabrze–Tarnowskie Góry 2013). Współautor (wraz z Krzysztofem Musielakiem i Jackiem Walaszczykiem) książki Kompanie Rezerwy Policji Państwowej (Warszawa 2018). Wiceprezes Fundacji Pamięci Policji Państwowej II RP. 

dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ– historyk, pracuje w Zakładzie Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania koncentrują się na historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki oraz dziejów społecznych, politycznych i administracji. Autor i współautor min. Oblicza buntu społecznego w II Rzeczpospolitej doby Wielkiego Kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala, konsekwencje (Kraków 2019), Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy (wyd. I: Kraków 2012, wyd. II: Kraków 2018); Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej, t. I, (Łomianki 2018); Pułkownik Adam Koc. Biografia polityczna, (Kraków 2006) oraz edycji źródeł – Rzeczpospolita niedoskonała. Dokumenty do historii buntu społecznego w latach 1930-1935 (Kraków-Łomianki 2019), W.M. Zawadzki, Dziennik, (Kraków 2010) oraz A. Koc, Wspomnienia, (Wrocław 2005). W latach 2013-2015 dyrektor Muzeum AK w Krakowie.

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki – historyk, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prowadzi badania nad historią Polski i Europy Środkowej w XIX i XX wieku. W centrum jego zainteresowań znajdują się stosunki narodowościowe tego regionu, w tym zwłaszcza relacje polsko- ukraińskie. Bada też historię ziem wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Jest autorem książek historycznych z tego zakresu, w tym: Inteligencja Polska na Wołyniu w okresie międzywojennym (Warszawa 2005), a także Kresowy kalejdoskop. Wędrówka przez Ziemie Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej (Kraków 2018).

dr hab. Joanna Dufrat - adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: historia społeczno-polityczna I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego, polityczna aktywność kobiet,  przemiany obyczajowe, dzieje lewicy społecznej i politycznej. Publikacje, m.in.: Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/1919), Toruń 2001;  W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928-1939), Kraków 2013; Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej doby Wielkiego Kryzysu (1930-1935). Uwarunkowania, skala, konsekwencje, Kraków 2019 (wspólnie z P. Cichoracki i J. Mierzwą);  Migracje Polek do Francji w okresie międzywojennym, w: Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Szczecin 2010; Stan badań nad dziejami kobiet w Polsce – I wojna światowa, okres międzywojenny, II wojna światowa, w: Dzieje kobiet w Polsce: dyskusja wokół przyszłej syntezy, red. K. A. Makowski, Poznań 2014.