Bunt Społeczny W II Rzeczpospolitej. Formy I Przykłady, dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ