BO PIĘKNO NA TO JEST BY ZACHWYCAŁO - O SZTUCE, POSZUKIWANIU I TWORZENIU PIĘKNA, dr Beata Biedrońska-Słota

23 listopada 2021 r. godz. 10:00

wykład online: BO PIĘKNO NA TO JEST BY ZACHWYCAŁO – O SZTUCE, POSZUKIWANIU I TWORZENIU PIĘKNA
(kanał Youtube: https://youtu.be/qmRwDxiZAWE)

Wykład poświęcony będzie rozważaniom na temat piękna i jego różnych urzeczywistnień w życiu i sztuce. Piękno to nisza,
do której możemy uciec, to też czułe piękno, którym dzieli się Olga Tokarczuk, ale to przede wszystkim piękno sztuki.
Scharakteryzował to najlepiej Cyprian Kamil Norwid w Promethidionie, czyli traktacie dydaktycznym przedstawiającym
przemyślenia poety na temat tworzenia i związanych z nim wartości wyrażonych we wszystkich dziedzinach działalności
artystycznej. Koncepcje Norwida podjęli, około pięćdziesiąt lat po opublikowaniu utworu,  artyści Młodej Polski.

Dr Beata Biedrońska-Słota - historyk sztuki, kustosz dyplomowany, wieloletni kierownik Działu Tkanin w Muzeum Narodowym
w Krakowie.  W 1985 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych nadany przez Uniwersytet Jagielloński na podstawie
pracy „Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu”, napisanej pod kierunkiem
prof. Lecha Kalinowskiego. Autorka wielu publikacji, wśród których najważniejsze to: "Kobierce tureckie" Kraków 1985;
"Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu" Folia Historiae Artium 1987;
"Katalog tkanin perskich” 2002; "Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym" 2005; „Tkaniny orientalne w Polsce- gust
czy tradycja?”, Warszawa 2010; „Persian Sashes Preserved in Polish Collection” w: Carpets and Textiles in the Iranian World
1400-1700, Oxford 2010.
Wykłada na wydziale scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach historię
ubiorów i tkaniny artystycznej.  Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności; członek Prezydium
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; członek Komitetu Kostiumologicznego CCICOM, członek Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki; prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. W 2021 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
loga