Idea

Labirynt Historii to cykl wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym, poruszających ciekawe, niejednokrotne kontrowersyjne tematy związane z historią Polski i jej sąsiadów, wewnętrznych stosunków w naszym państwie, relacji międzyludzkich w tym społecznych i politycznych.

Program kierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy za kilka lat będą tworzyć przyszłość naszego narodu oraz decydować o jego wartości. Może być on również ważny dla osób należących do innych grup wiekowych, które skutkiem bolesnej przeszłości wynikającej z wydarzeń historycznych, a także oddalenia od prawd poprzez fałszowanie historii, pozostają ograniczeni w swych możliwościach otwarcia się na zmiany.

Przeszłość naszego narodu pełna jest konfliktów, dramatów i tragedii, a także zdarzeń chwalebnych, podniosłych, szczęśliwych. Umiejętność właściwej analizy i refleksji nad złożonymi zjawiskami historycznymi pomaga nie tylko pogłębiać wiedzę o własnej przeszłości, odnajdywać drogi do zrozumienia wydarzeń i procesów zachodzących we współczesnym świecie, ale także przyjmować postawy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka, zachowując własną tożsamość i godność.

Dzięki takiej perspektywie „Labirynt Historii” przyczynia się do rozwijania kultury pokoju, ucząc szacunku dla odmienności oraz dialogu.

Przybliżanie historii w ramach programu Labirynt Historii zakłada konfrontację z dziedzicami stron historycznych konfliktów i kontrowersji, poprzez możliwość bezpośredniego spotkania.

Przedstawiane obiektywnie tematy historyczne, w celu zapewnienia głębokiego zrozumienia i przeżycia, prezentowane są za pomocą różnych środków, w tym m.in. spotkań z historykami uznanymi w świecie naukowym, wystaw, koncertów, spektakli oraz innych artystycznych form przekazu na wysokim poziomie, wzbogacających wiedzę historyczną i wrażliwość artystyczną.

Jest to program skoncentrowany na kreowaniu przekazu edukacyjnego w sposób nowatorski, atrakcyjny, profesjonalny i odpowiedzialny, tak aby zachęcać młodzież do zdobywania wiedzy z zakresu historii i kultury, inspirować młodych ludzi do działań naukowych i artystycznych, oraz kształtować postawy tolerancji, otwartości na wiedzę, oraz świadomości wspólnego dziedzictwa historycznego.